Neval Milanlioglu

PhD Candidate, Marmara University / University of Birmingham

Among her publications:

  • The Life of Emine Naciye Sultan (1896 – 1957), Master Thesis, Thesis supervisor: Assoc. Prof. Yüksel Çelik, Marmara University, Institute of Turkic Studies, İstanbul 2011.
  • “Aşiret Mektebi-i Hümayunu”, Rengahenk Dergisi, KOCAV Yayıncılık, İstanbul 2011.
  • “Darülmuallimat”, Rengahenk Dergisi, KOCAV Yayıncılık, İstanbul 2011.
  • “Enver Paşa ve Naciye Sultan Aleyhine Bir Dava: Gayrimenkul Alımında İzlenen Gayrimeşru Yol”, Toplumsal Tarih Dergisi, İstanbul 2014.